ขั้นที่ 1

กรอกชื่อ นามสกุล และอีเมล หลังจากนั้นกดปุ่มส่ง

ขั้นที่ 2

คัดลอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับ

ขั้นที่ 3

กรอกโค้ดส่วนลด ผ่าน MyDHL+ ในขั้นตอนชำระเงิน

ขั้นที่ 4

รอเจ้าหน้าที่เข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านได้เลย!

Deutsche Post DHL Group