Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana do podstawowej ceny netto każdej przesyłki. Wysokość opłaty paliwowej jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, odpowiednio do wahań ceny paliwa, o czym informujemy z wyprzedzeniem.

Krajowe usługi DHL Parcel:

Miesiąc Opłata
maj 2015 16,0%
kwiecień 2015 16,0%
marzec 2015 15,5%
wrzesień 2015 16,0%

 

 

DHL 2Europe:

Miesiąc Opłata
maj 2015 6,5%
kwiecień 2015 6,5%
marzec 2015 5,5%

 

Usługi krajowe DHL PARCEL

Formuła naliczania opłaty paliwowej i drogowej dla usług krajowych DHL Parcel jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego, zawierającej wszelkie podatki i opłaty (akcyza, opłata paliwowa i VAT), na polskim rynku, w danym miesiącu. Indeks uwzględnia koszty opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi i jest okresowo aktualizowany.

Więcej szczegółów dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat znajdziecie Państwo na stronach www.viatoll.pl  

DHL 2Europe

Indeks opłaty paliwowej dla usługi DHL 2Europe jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego zawierającej podatki i opłaty na terenie Uni Europejskiej w danym miesiącu. Ceny te są monitorowane przez Europejską Komisje ds. Energii i Transportu i publikowane w Oil Bulletin

 

DHL stosuje dwu miesięczne opóźnienie w wyliczeniu wskaźnika. Dla przykładu, średnia cena paliwa w styczniu używana będzie do określenia opłaty paliwowej w marcu. Wynika to z cyklu udostępniania cen paliw.