Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana do podstawowej ceny netto każdej przesyłki. Wysokość opłaty paliwowej jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, odpowiednio
do wahań ceny paliwa, o czym informujemy z wyprzedzeniem.

Krajowe usługi kurierskie DHL Parcel:

 
Miesiąc Opłata
lipiec 2017 15,50%
czerwiec 2017 15,50%
maj 2017 16,0%

 

Międzynarodowe usługi kurierskie DHL Parcel:

Miesiąc Opłata
czerwiec 2017 8,75%
maj 2017 8,5%
kwiecień 2017 8,75%

 

Formuła naliczania opłaty paliwowej i drogowej dla kurierskich usług krajowych DHL Parcel jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego, zawierającej wszelkie podatki i opłaty (akcyza, opłata paliwowa i VAT), na polskim rynku, w danym miesiącu. Indeks uwzględnia koszty opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi i jest okresowo aktualizowany.

Więcej szczegółów dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat znajdziecie Państwo na stronach www.viatoll.pl  

Międzynarodowe usługi kurierskie DHL Parcel:

Indeks opłaty paliwowej dla usług: DHL Parcel Connect, DHL Parcel International, DHL Parcel Return International jest odzwierciedleniem średniej ceny detalicznej oleju napędowego zawierającej podatki i opłaty na terenie Uni Europejskiej w danym miesiącu. Ceny te są monitorowane przez Europejską Komisje ds. Energii i Transportu i publikowane w Oil Bulletin

DHL stosuje dwu miesięczne opóźnienie w wyliczeniu wskaźnika. Dla przykładu, średnia cena paliwa w styczniu używana będzie do określenia opłaty paliwowej w marcu. Wynika to z cyklu udostępniania cen paliw.