Regulamin promocji

1. Promocja organizowana jest przez DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa (dalej „DHL”) i dotyczy usług krajowego expresowego przewozu drogowego DHL (zwana dalej „Promocją”).

 

2. Promocja jest skierowana do ograniczonej liczby Klientów DHL. Uczestnikiem promocji może być:

 

a. podmiot będący płatnikiem za usługę przewozu krajowych przesyłek ekspresowych,

b. podmiot posiadający podpisaną z DHL Express (Poland) Sp. z o.o. umowę w przedmiocie stałego świadczenia usług krajowego expresowego przewozu drogowego,

c. podmiot, który otrzyma warunki Promocji od DHL w formie przesyłki pocztowej, poprzez
e-mail z adresu parcel.poland@dhl-news.com lub od Przedstawiciela Handlowego DHL.

 

Wszystkie w/w warunki muszą być spełnione łącznie.

 

3. Aby otrzymać nagrodę należy:

 

a. W okresie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r. zależnie od rodzaju podpisanej umowy:

- nadać w DHL będąc płatnikiem 70% zadeklarowanej w umowie ilości przesyłek krajowych o wadze do 31,5 kg

lub

- osiągnąć 70% zadeklarowanego w umowie obrotu.

Szczegóły Uczestnik otrzyma w e-mailu lub od Przedstawiciela Handlowego DHL.

b. Po informacji od DHL dokonać rejestracji Uczestnika na stronie Promocji najpóźniej do dnia 31.05.2016r., podając adres wysyłki nagrody.

 

Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.

 

4. Promocja obowiązuje w okresie od 01.03.2016 r. do 31.03.2016 r. Liczy się data nadania przesyłki.

 

5. W kwietniu 2016 roku DHL poinformuje e-mailem Uczestników spełniających założenia Promocji o przyznanej nagrodzie oraz prześle link do strony Promocji. Uczestnik po podaniu adresu wysyłki na stronie www otrzyma nagrodę. Nagrody to: pamięć USB (pojemność 4 GB) o kształcie kuriera lub kurierki DHL. W przypadku, gdy wybrana przez Uczestnika nagroda będzie niedostępna, Uczestnik otrzyma inną nagrodę o porównywalnej wartości.

 

6. Nagrody będą wysyłane po zakończeniu Promocji na adres podany przez Uczestników podczas rejestracji na stronie Promocji, najpóźniej do 30.06.2016 r.

 

7. DHL zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia Promocji.

 

8. Wszelkie pytania do Promocji należy zgłaszać do Działu Obsługi Klienta – Przesyłki Krajowe lub do Przedstawiciela Handlowego DHL.