Terima Kasih!

{{FirstName}}, Kami berasa gembira atas tunjuk minat anda untuk menggunakan perkhidmatan DHL dan kami turut menghargai segala maklumat peribadi yang telah diberi. Permintaan anda bagi membuka akaun baharu DHL Express telah dihantarkan kepada Pakar Pengesahan Antarabangsa (Certified International Specialist).

 

Bagi permulaan, wakil Kelayakan Utama (Lead Qualifications) akan menghubungi anda untuk mengesahkan maklumat yang disediakan dan kami turut bakal bertanyakan soalan tambahan bagi memastikan anda mendapat perkhidmatan yang sewajarnya.

 

Kemudian, wakil jualan akan menghubungi anda dalam tempoh satu hari bekerja untuk membincangkan keperluan anda dan perkhidmatan kami.

 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mahupun sokongan tambahan, sila hubungi kami di 1800 888 388.