DHL יצוא עם 

הדרך האמינה, הבטוחה והמהירה

     ביותר לכל העולם            

לחצו כאן להזמנת משלוח

אמינות

מסירה בזמן המובטח          לכל רחבי העולם,         בשביל השקט הנפשי שלך

מהירות

  זמני המסירה הקצרים ביותר ביצוא וביבוא לישראל

פשטות

אנו איתך בכל שלב בכדי להבטיח שהשילוח איתנו יהיה קל, נוח ופשוט

מעקב    בזמן אמת

   לדעת בכל דקה איפה המשלוח שלך נמצא בדיוק