DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ

Започнете новата година начисто

DHL Ви дава възможност да започнете новата година начисто, като се възползвате от нашата услуга DHL GOGREEN, която Ви позволява да компенсирате вредните емисии, генерирани за доставката на Вашите пратки и да минимизирате влиянието, което бизнесът Ви оказва върху околната среда. 

Научете как