POSIELAJTE S DHL. MEDZINÁRODNÝM ŠPECIALISTOM NA PREPRAVU.POSIELAJTE S DH. MEDZINÁRODNÝM ŠPECIALISTOM NA PREPRAVU.


MEDZINÁRODNÝ ŠPECIALISTA NA PREPRAVU

Registrácia na WEBINÁR 2-22-EXIT 25. MÁJ 2021 | 13:00 - 14:00

Vyplňte a odošlite formulár.
Meno *
Priezvisko *
E-mail *
Mobil *
Spoločnosť *
Web stránka - Eshop*
Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane. Ochrana súkromia

Od 1. júla 2021 bude zrušené oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze tovaru s hodnotou nepresahujúcou 22 EUR. Každý z Vás bude musieť povinne preclievať všetky zásielky z tzv. tretích krajín, vrátane podávania colných vyhlásení. 

SPOĽAHLIVOSŤ

Máme viac ako 3000 špecializovaných colných odborníkov.

JEDNODUCHOSŤ

Preclenie vopred v krajine doručenia a používanie zjednodušených postupov.

KVALITA

DHL je AEO - Authorised Economic Operator - medzinárodná značka kvality colných procesov.

INFRAŠTRUKTÚRA

Vylepšujeme našu infraštruktúru a zvyšujeme zdroje, aby sme zabezpečili hladký prechod bez prerušenia.